Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/01 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie. Verdovingsgeweren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/01 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie. Verdovingsgeweren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/01 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie. Verdovingsgeweren.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0197 - 0197


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/01

van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie

(10 oktober 2001)

Betreft: Verdovingsgeweren

Kan de Commissie mededelen op welke wijze de Europese EG-merken worden verleend en welke directoraat-generaal uiteindelijk verantwoordelijk is voor dit proces?

Kan zij mededelen hoeveel producenten van verdovingsgeweren momenteel het EG-merk op hun producten aanbrengen?

Welke maatregelen overweegt zij om te voorkomen dat producenten het EG-merk gebruiken om de verkoop van verdovingsgeweren te bevorderen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Liikanen namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2812/01 en E-2841/01

(6 november 2001)

De Commissie verwijst de geachte parlementsleden naar haar antwoord op de schriftelijke vraag P-2783/01 van de heer Ford(1).

(1) PB C 81 E van 4.4.2002, blz. 209.