Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2910/01 van Karl von Wogau (PPE-DE) aan de Commissie. Prijsverhogingen door omschakeling op de euro bij Viag Interkom.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2910/01 van Karl von Wogau (PPE-DE) aan de Commissie. Prijsverhogingen door omschakeling op de euro bij Viag Interkom.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2910/01 van Karl von Wogau (PPE-DE) aan de Commissie. Prijsverhogingen door omschakeling op de euro bij Viag Interkom.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0192 - 0192


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2910/01

van Karl von Wogau (PPE-DE) aan de Commissie

(17 oktober 2001)

Betreft: Prijsverhogingen door omschakeling op de euro bij Viag Interkom

Naar aanleiding van de omschakeling op de euro rondt Viag Interkom AG, een aanbieder van mobiele telefonie, zijn prijzen af op hele eurocenten. Daardoor moet voor een lokaal gesprek van 10 minuten in de daluren, dat vóór de omschakeling 50 Pfennig kostte, na de invoering van de euro 30 eurocent (59 Pfennig) worden betaald.

Zijn de Commissie soortgelijke gevallen bekend waarin prijzen zijn verhoogd als gevolg van de omschakeling op de gemeenschappelijke munt?

Is de Commissie van mening dat het bij zeer kleine bedragen niet alleen zinvol, maar ook noodzakelijk is af te ronden tot diverse cijfers achter de komma, vooral wanneer bedrijven in hun reclame gebruik maken van bedragen met cijfers achter de komma?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(17 december 2001)

De omschakelingsregels in het kader van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 tot vaststelling van bepaalde regels inzake de invoering van de euro(1) gelden voor te betalen en in de begroting op te nemen geldbedragen. De telefonische eenheid welke bij deze definitie niet betrokken is, de overgang van 50 pfenning naar 30 cent van de verenigingseenheid Viag Interkom AG, moet worden beschouwd als een eenvoudige prijsverhoging en niet een geval van toepassing van de omschakelingsregelingen. De markt zelf moet misbruik op het gebied van prijsverhoging sanctioneren.

Wat betreft het algemeen probleem van de omschakeling van de contracten die gebaseerd zijn op kleine bedragen, sluit de Commissie zich aan bij de zienswijze van het geachte parlementslid en vindt zij het wenselijk na de omschakeling zo veel cijfers als mogelijk achter de komma te handhaven: er bestaat geen enkele Europese verplichting om het resultaat van de operatie af te ronden.

(1) PB L 162 van 19.6.1997.