Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2993/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Arrestatie van 119 instructeurs van terroristen in Somalië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2993/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Arrestatie van 119 instructeurs van terroristen in Somalië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2993/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Arrestatie van 119 instructeurs van terroristen in Somalië.

Publicatieblad Nr. 160 E van 04/07/2002 blz. 0053 - 0053


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2993/01

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(29 oktober 2001)

Betreft: Arrestatie van 119 instructeurs van terroristen in Somalië

Twee dagen geleden zijn in het zuiden van Puntland in Somalië 119 personen gearresteerd die deel uitmaken van de fundamentalistische organisatie Al Ittihad. Uit de verhoren, die momenteel plaatsvinden, zou blijken dat deze groep naar de grens met Somaliland was gestuurd waar zij een opleidingskamp voor terroristen zou moeten opzetten (de betrokken organisatie zou zeer nauwe banden hebben met de bekendere Al Qaeda-organisatie van Bin Laden). Kan de Commissie, gezien het gevaar van een uitbreiding van het huidige conflict in Afghanistan naar andere landen die, volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten, islamitische terroristische organisaties steunen, meedelen of zij op de hoogte is van de hierboven geschetste situatie?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(11 januari 2002)

De Commissie is ervan op de hoogte dat de organisatie Al Ithiad al Islamya in zuidelijk Somalië aanwezig is. De Commissie is medegedeeld dat deze organisatie een terroristische organisatie wordt genoemd, met verbindingen naar Al Qaeda, en volgens hardnekkige geruchten besloten enkele van de leden daarvan enige tijd geleden naar Puntland te trekken. De Commissie beschikt evenwel niet over enigerlei bevestiging van de gedetailleerde informatie die door het geachte parlementslid is verstrekt met betrekking tot de aanhouding van 119 met Al Ittiadh verbonden personen.