Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3022/01 van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie. Gelijkekansenbeleid van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3022/01 van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie. Gelijkekansenbeleid van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3022/01 van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie. Gelijkekansenbeleid van de Commissie.

Publicatieblad Nr. 134 E van 06/06/2002 blz. 0177 - 0177


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3022/01

van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie

(30 oktober 2001)

Betreft: Gelijkekansenbeleid van de Commissie

Zou de Commissie een antwoord kunnen geven op de volgende vragen, die het gelijkekansenbeleid van de Commissie betreffen?

- Zou de Commissie kunnen verklaren waarom men voor de post van hoofd van eenheid TAXUD A3, belast met het beheer van inbreukprocedures, waarvoor kennis vereist is van het beheer van inbreuken en procedures, een man heeft benoemd zonder enige professionele ervaring in dit domein terwijl er drie vrouwelijke kandidaten waren die over de vereiste kwalificaties beschikten?

- Zou de Commissie tevens kunnen aanduiden hoeveel mannelijke ambtenaren van de rangen A2 en A3 het Directoraat-generaal belastingen en douane-unie telt en hoeveel vrouwelijke ambtenaren in die rangen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(8 januari 2002)

Negen ambtenaren hebben gesolliciteerd naar de functie van hoofd van de eenheid TAXUD A3 (COM/224/00), onder wie drie vrouwen. Eén van de drie vrouwelijke kandidaten heeft haar sollicitatie ingetrokken.

De sollicitaties zijn beoordeeld door:

- een selectiepanel, dat op zijn niveau concludeerde dat drie kandidaten, onder wie een vrouw, in aanmerking kwamen;

- het Raadgevend Comité Benoemingen, dat concludeerde dat twee kandidaten de vereiste kwalificaties bezaten; de vrouwelijke kandidaat behoorde niet tot die twee (het Comité nam wel nota van haar goede algemene kwalificaties);

- de betrokken directeur-generaal, die één van de twee in de lijst van het Raadgevend Comité Benoemingen opgenomen kandidaten heeft benoemd (uiteraard in overleg met het bevoegde lid van de Commissie).

Gezien het bovenstaande, begrijpt de Commissie niet op welke gronden het geachte parlementslid beweert dat er drie vrouwelijke kandidaten met de vereiste kwalificaties waren en dat de uiteindelijk gekozen kandidaat niet de nodige kwalificaties bezat.

Bij het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie zijn momenteel vier mannelijke A2-ambtenaren en tien mannelijke A3-ambtenaren werkzaam. Drie in het organisatieschema van het DG vermelde functies worden vervuld door vrouwelijke ambtenaren. Het DG telt geen vrouwelijke ambtenaren in de rangen A2 en A3, maar er zijn twee functies van hoofd van een eenheid die door vrouwen worden bekleed.