Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3165/01 van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Raad. Sellafield en de Ierse regering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3165/01 van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Raad. Sellafield en de Ierse regering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3165/01 van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Raad. Sellafield en de Ierse regering.

Publicatieblad Nr. 160 E van 04/07/2002 blz. 0062 - 0062


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3165/01

van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Raad

(23 november 2001)

Betreft: Sellafield en de Ierse regering

De Ierse regering is steevast gekant tegen ontwikkelingen in de kerninstallatie in Sellafield en onderneemt regelmatig en consequent pogingen om deze te verijdelen. Welke bewijskracht kent de Raad tegen deze achtergrond toe aan de maatregelen en uitlatingen van de Ierse regering, en is hij van mening dat de activiteiten van deze regering te rijmen zijn met de aanvaarding van het acquis communautaire?

Antwoord

(25/26 maart 2002)

Maatregelen en uitlatingen van de Ierse regering met betrekking tot activiteiten in de kerncentrale van Sellafield vallen onder de bevoegdheid van die regering. Voor het laatste deel van de vraag, dat handelt over de verenigbaarheid van de activiteiten van de Ierse regering met het acquis van de Gemeenschap, is de Commissie bevoegd.