Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3262/01 van Gary Titley (PSE) aan de Commissie. Vrijheid van de media in Georgië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3262/01 van Gary Titley (PSE) aan de Commissie. Vrijheid van de media in Georgië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3262/01 van Gary Titley (PSE) aan de Commissie. Vrijheid van de media in Georgië.

Publicatieblad Nr. 172 E van 18/07/2002 blz. 0030 - 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3262/01

van Gary Titley (PSE) aan de Commissie

(23 november 2001)

Betreft: Vrijheid van de media in Georgië

Een jaar geleden heeft de televisiezender Rustavi 2 van de Republiek Georgië een 60 Minutes-programma uitgezonden, waarin wijdverspreide corruptie in het land aan de kaak werd gesteld en een beschuldigende vinger naar president Sjevardnadze werd uitgestoken. De zender beweert sedertdien het slachtoffer te zijn van een georkestreerde intimidatiecampagne door overheidsambtenaren, met onder meer een reeks rechtszaken en onderzoeken naar vermeende financiële onregelmatigheden.

Ondanks de druk is Rustavi 2 blijven uitzenden. De zender heeft nog steeds een groot aantal kijkers, en is nog altijd voornemens om aan zijn huidige beleid van totale onafhankelijkheid van de Staat vast te houden.

Is de Commissie zich bewust van de huidige problemen van de televisiezender Rustavi 2? Heeft de Commissie de Georgische regering op het belang van vrije en onafhankelijke media in een democratische maatschappij gewezen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(19 december 2001)

De Commissie is zich volledig bewust van de situatie van de Georgische televisiezender Rustavi 2 en van het verband tussen de recente ontwikkelingen bij Rustavi 2 en de manifestaties in Tbilisi die op 1 november 2001 geleid hebben tot een ernstige politieke crisis in Georgië.

De Commissie heeft de president van Georgië al duidelijk gemaakt dat de nieuwe regering hervormingen moet uitvoeren en corruptie effectief moet aanpakken.

De persvrijheid in Georgië is op ministerieel niveau aangekaart tijdens de Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Georgië die plaatsvond op 30 oktober 2001 in Luxemburg.

De Commissie blijft Georgië steunen bij de consolidatie van de democratische instellingen, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de markteconomie. Persvrijheid blijft hier een wezenlijk deel van uitmaken.