Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3466/01 van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie. Berichtgeving van Euronews over de terreurgroep ETA.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3466/01 van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie. Berichtgeving van Euronews over de terreurgroep ETA.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3466/01 van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie. Berichtgeving van Euronews over de terreurgroep ETA.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0183 - 0184


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3466/01

van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie

(10 december 2001)

Betreft: Berichtgeving van Euronews over de terreurgroep ETA

De berichten van Euronews hebben het over een separatistische beweging wanneer ze de terreurgroep ETA bedoelen.

Daarmee kwetsen ze de gevoeligheid van alle democraten. En ikzelf, als Europees Parlementslid waarvan de familie al bij drie aanslagen slachtoffer van de ETA-terreur geweest is, begin me af te vragen waarom het Europees Parlement een zender financiert waarvan de berichtgeving in het beste geval gedicteerd wordt door de schrik voor de ETA-terreur.

Is het de Europese Commissie bekend dat Euronews het woord terrorisme vervangt door separatisme wanneer er sprake is van de criminele organisatie ETA?

En aangezien de ETA tot de terreurorganisaties gerekend wordt: wie is er verantwoordelijk voor het feit dat Euronews de beschrijving van de ETA als terreurgroep niet eerbiedigt, hoewel ze door alle lidstaten van de Europese Unie aangenomen is? Denkt de Europese Commissie enige disciplinaire maatregel te treffen om te voorkomen dat Euronews de ETA een separatistische beweging blijft noemen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Prodi namens de Commissieop de schritftelijke vragen P-3466/01 en P-3473/01

(30 januari 2002)

De Commissie deelt ten volle de bezorgdheid van de geachte parlementsleden over het feit dat EuroNews in zijn berichtgeving heeft gerefereerd aan de terreurgroep ETA als een separatistische organisatie.

Het klopt weliswaar dat EuroNews middelen uit de communautaire begroting ontvangt, maar de overeenkomst die EuroNews en de Commissie hebben ondertekend met de volledige steun van het Parlement , heeft enkel betrekking op de coproductie van een reeks informatieve programma's over de Unie. Zoals bij alle andere mediamaatschappijen respecteert de Commissie de volledige redactionele vrijheid van EuroNews.

Tijdens haar volgende vergadering met EuroNews waaraan ook het Parlement zoals gewoonlijk zal deelnemen zal de Commissie evenwel de aandacht vestigen op de in deze vraag vermeld punten.

De Commissie geeft nogmaals uiting aan haar afkeer van terrorisme, inclusief dat van ETA, zoals bleek uit de aanwezigheid van haar voorzitter, de heer Prodi, bij openbare manifestaties om solidariteit te betuigen met de slachtoffers van terrorisme, en uit talrijke openbare verklaringen.