Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3627/01 van Sebastiano Musumeci (UEN) aan de Commissie. Aanvullende maatregelen voor de crisisdistillatie op Sicilië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3627/01 van Sebastiano Musumeci (UEN) aan de Commissie. Aanvullende maatregelen voor de crisisdistillatie op Sicilië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3627/01 van Sebastiano Musumeci (UEN) aan de Commissie. Aanvullende maatregelen voor de crisisdistillatie op Sicilië.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0213 - 0213


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3627/01

van Sebastiano Musumeci (UEN) aan de Commissie

(8 januari 2002)

Betreft: Aanvullende maatregelen voor de crisisdistillatie op Sicilië

De Siciliaanse wijnmarkt maakt een ernstige crisis door als gevolg van de problemen waarmee de coöperatieve wijnkelders en de directe producenten-kwekers te kampen hebben.

Distillatie kan op korte termijn zij het voorlopig een oplossing bieden om te voorkomen dat de hele sector ineenstort, in afwachting van passende, concrete en definitieve maatregelen die weer enige zekerheid kunnen bieden aan de Siciliaanse wijnsector, die op het vlak van de kwaliteit competitief is maar te lijden heeft onder de wilde concurrentie van de Spaanse wijnen in termen van prijzen en kwantiteit.

De Italiaanse regering heeft de Europese Commissie al om toestemming gevraagd tot een crisisdistillatie van 8 miljoen hectoliter wijn.

Acht de Commissie het niet nodig het Italiaanse Ministerie van Landbouw toestemming te verlenen om de interventieprijs met nationale middelen aan te vullen tot op het niveau van de prijs die gewoonlijk geldt voor facultatieve distillatie?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(31 januari 2002)

De Commissie is reeds op de hoogte gebracht van de moeilijkheden op de wijnmarkt in Sicilië en dankt het geachte parlementslid ervoor dat hij de aandacht vestigt op de ernst van de problemen. Op 17 januari 2002 hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie een verzoek om een distillatiemaatregel doen toekomen. Dit verzoek zal aandachtig worden bestudeerd in het licht van alle gegevens die nodig zijn om een besluit ter zake te kunnen nemen.

Over de door het geachte parlementslid genoemde staatssteun met het oog op een verhoging, in het eventuele geval van een crisisdistillatie, van de communautaire distillatieprijs, kan de Commissie zich pas uitspreken na onderzoek van de concrete feiten. Doorgaans beschouwt de Commissie dergelijke steun als steun voor de bedrijfsvoering die niet verenigbaar is met de interne markt en de regelingen van de gemeenschappelijke marktordeningen doorkruist.