Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3664/01 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Financiële middelen voor een campagne met betrekking tot het Europees voedselveiligheidsbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3664/01 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Financiële middelen voor een campagne met betrekking tot het Europees voedselveiligheidsbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3664/01 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Financiële middelen voor een campagne met betrekking tot het Europees voedselveiligheidsbeleid.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0217 - 0217


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3664/01

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(15 januari 2002)

Betreft: Financiële middelen voor een campagne met betrekking tot het Europees voedselveiligheidsbeleid

Zullen er aan de Europese Federatie van vakbonden van werknemers in de voedingsmiddelenbedrijven, de landbouw en het toerisme financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor het opzetten van een voorlichtingscampagne van de vakbonden, die als doel heeft hun leden te informeren over de belangrijkste initiatieven en doelstellingen van het Europees voedselveiligheidsbeleid op het gebied van voedingsmiddelen?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(18 februari 2002)

De Commissie heeft in alle lidstaten een aanbesteding gehouden voor de uitvoering van een voorlichtingscampagne over voedselveiligheid ten behoeve van de consumenten.

Na analyse van de door de gegadigden ingediende dossiers is in elke lidstaat een organisatie gekozen voor de uitvoering van deze campagne op grond van de in de aanbesteding vermelde criteria.

De Europese Federatie van vakbonden van werknemers in de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en het toerisme heeft geen aanvraagdossier voor deze voorlichtingscampagne ingediend. Bijgevolg zullen haar werkzaamheden op het gebied van de voedselvoorlichting niet worden gefinancierd.