Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3670/01 van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie. De situatie betreffende de noordelijke dimensie op de begroting van de EU in 2002.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3670/01 van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie. De situatie betreffende de noordelijke dimensie op de begroting van de EU in 2002.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3670/01 van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie. De situatie betreffende de noordelijke dimensie op de begroting van de EU in 2002.

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0019 - 0020


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3670/01

van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie

(14 januari 2002)

Betreft: De situatie betreffende de noordelijke dimensie op de begroting van de EU in 2002

De noordelijke dimensie vormt een politieke doelstelling van groot belang.

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om voor de noordelijke dimensie een eigen begrotingspost te creëren op de begroting 2003?

Op welke wijze gaat de Commissie bij de opstelling van de begroting 2003 aandacht besteden aan de noordelijke dimensie?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(26 februari 2002)

De Commissie staat helemaal achter het initiatief voor de Noordelijke Dimensie. Het doel daarvan is het versterken van de samenwerking tussen de Unie en de landen van de noordelijke regio van Europa, onder meer door een betere coördinatie van de communautaire programma's in die regio. Van bij het begin is duidelijk gesteld dat voor het initiatief voor de Noordelijke Dimensie geen nieuwe specifieke communautaire financieringsbronnen zullen worden gecreëerd.

De Commissie is van oordeel dat meer kan worden verwacht van een verbeterde coördinatie tussen de bestaande programma's dan van nog eens een aparte beperkte begrotingslijn en is bijgevolg niet zinnens een afzonderlijke begrotingslijn voor de Noordelijke Dimensie te creëren. De Commissie is in het algemeen tegen het creëren van kleine thematische of gespecialiseerde kleine begrotingslijnen, die een doeltreffend beheer van de communautaire begroting belemmeren.

De activiteiten in het kader van de Noordelijke Dimensie blijven steun ontvangen uit de bestaande begrotingslijnen: het TACIS-programma voor maatregelen in Rusland, de programma's Phare en ISPA voor de kandidaat-lidstaten en Interreg in de betrokken lidstaten zelf. Zo bijvoorbeeld wordt Begrotingslijn B7-521 voor grensoverschrijdende samenwerking in hoofdzaak gebruikt in het gebied van de Noordelijke Dimensie; de post voor de Baltische Zee (B7-5211) is vanzelfsprekend uitsluitend bedoeld voor het gebied van de Noordelijke Dimensie. Dit is ook het geval voor het Phare-programma voor grensoverschrijdende samenwerking in de regio (B7-0311). Bovendien is de Commissie zinnens een belangrijke bijdrage te leveren tot het steunfonds voor het milieupartnerschap van de Noordelijke Dimensie, zodra dat fonds opgericht zal zijn.