Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3687/01 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Toekenning van communautaire steun voor de bouw van een vergassingsinstallatie in de riviermonding van Ferrol (Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3687/01 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Toekenning van communautaire steun voor de bouw van een vergassingsinstallatie in de riviermonding van Ferrol (Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3687/01 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Toekenning van communautaire steun voor de bouw van een vergassingsinstallatie in de riviermonding van Ferrol (Spanje).

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0020 - 0020


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3687/01

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(16 januari 2002)

Betreft: Toekenning van communautaire steun voor de bouw van een vergassingsinstallatie in de riviermonding van Ferrol (Spanje)

Het bedrijf Regasificadora del Norte S.A. (Reganosa) is voornemens om in de smalle riviermonding van Ferrol, met name in Punta Promontoiro, een terminal voor vloeibaar aardgas te bouwen. Dit ambitieuze project voorziet in de bouw van vier reservoirs van 150 000 kubieke meter. Verwacht wordt dat jaarlijks meer dan 40 methaantankers met een lengte van 280 meter, een breedte van 42 meter en een diepgang van meer dan 12 of 13 meter de riviermonding zullen binnenvaren.

Het bedrijf Reganosa is in handen van de autonome regering van Galicië en de bedrijven Union Fenosa, Endesa en Mugardesa de Energía, S.A.

Het project heeft onder de bevolking heel wat protest ontketend. Ook het gemeentebestuur van Ferrol heeft bezwaren geuit. Bij de Directoraten-generaal Milieu en Vervoer en Energie van de Europese Commissie is door diverse burgerverenigingen een klacht ingediend wegens de ernstige risico's die aan de bouw van een dergelijke installatie in de riviermonding verbonden zijn. Het gemeentebestuur van Ferrol steunt evenwel het oorspronkelijke voorstel om de installatie in de toekomstige buitenhaven van Ferrol te vestigen. De nieuwe vestigingsplaats, in de riviermonding, is een dichtbevolkt gebied dat slechts op één kilometer van de stadskern van Mugardos en Ferrol ligt. Ingeval zich een ongeluk voordoet, bestaat er geen uitweg aangezien het nagenoeg onmogelijk is om het gebied te ontruimen en de methaantankers slechts bij vloed in zee kunnen steken. Bovendien zijn er naast het terrein waar men de vergasser wil bouwen installaties gelegen (brandstoftanks, oorlogsschepen, een militair arsenaal, enzovoorts) die bij een mogelijk ongeluk een domino-effect met onoverzienbare gevolgen kunnen veroorzaken.

Is of wordt aan dit project communautaire steun toegekend? Is er enig verzoek tot financiering ingediend? Zo ja, voor welk bedrag en ten laste van welk fonds?

Aanvullend antwoordvan de heer Barnier namens de Commissie

(10 juni 2002)

In de programmeringsperiode 1994-1999 is er geen enkele cofinanciering door de Structuurfondsen toegekend voor de door het geachte parlementslid genoemde installatie. Wat de periode 2000-2006 betreft, hebben de Spaanse autoriteiten de Commissie medegedeeld dat zij momenteel niet voornemens zijn te vragen om cofinanciering van dit project.

Er is tot op heden geen enkel verzoek tot cofinanciering ingediend door de nationale autoriteiten.