Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0347/01 van Samuli Pohjamo (ELDR) aan de Commissie. Achterstand bij de betaling van de toelagen voor de verkennende fase van het in het raam van het vijfde kaderprogramma opgezette MKB-programma CRAFT (Cooperative Research Action for Technology).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0347/01 van Samuli Pohjamo (ELDR) aan de Commissie. Achterstand bij de betaling van de toelagen voor de verkennende fase van het in het raam van het vijfde kaderprogramma opgezette MKB-programma CRAFT (Cooperative Research Action for Technology).

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0347/01

van Samuli Pohjamo (ELDR) aan de Commissie

(6 februari 2001)

Betreft: Achterstand bij de betaling van de toelagen voor de verkennende fase van het in het raam van het vijfde kaderprogramma opgezette MKB-programma CRAFT (Cooperative Research Action for Technology)

Er is grote achterstand opgelopen bij de betaling van de toelagen voor de verkennende fase (exploratory award) van het in het raam van het vijfde kaderprogramma van de Commissie opgezette MKB-programma CRAFT. De praktijken moeten worden vereenvoudigd, zodat voor de subsidiëring meer interesse ontstaat en meer en betere aanvragen worden ingediend.

De resultaten van de evaluatie moeten onmiddellijk na afloop aan de MKB-coördinator worden meegedeeld. Nu is daar 13 weken tijd voor na het indienen van de aanvraag, terwijl de evaluatie meestal onmiddellijk na afloop van de aanvraagprocedure wordt uitgevoerd.

De betalingsdocumenten in verband met de toelagen voor de verkennende fase moeten worden vereenvoudigd. Op dit moment zijn een verzoek om betaling (payment request form) en een kort activiteitenverslag (short report on activities) vereist. Dit laatste document is overbodig, aangezien de Commissie

en de MKB-coördinator met betrekking tot de toelagen voor de verkennende fase een contract (exploratory award contract) hebben opgesteld, waarin de MKB-coördinator zich ertoe verbindt een aanvraag in te dienen overeenkomstig het contract. Het MKB zou moeite uitsparen en de Commissie zou jaarlijks tienduizenden pagina's minder in ontvangst moeten nemen en behandelen. De duur van de verwerking van de betaling zou van de huidige 60 dagen kunnen worden teruggebracht tot 30.

Aan de indieners van een aanvraag moet één faxnummer of e-mailadres worden meegedeeld, waarop alle informatie in verband met CRAFT kan worden opgevraagd, waarna op zijn laatst binnen zeven dagen op deze vragen moet worden geantwoord. De CRAFT-richtlijnen moeten worden vereenvoudigd en gemoderniseerd.

Wat is de Commissie van plan te ondernemen om aan de hierboven genoemde kwesties verbeteringen aan te brengen?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(16 maart 2001)

De Commissie heeft reeds maatregelen genomen om de situatie in verband met de door het geachte parlementslid aangehaalde problemen te verbeteren en ze streeft op actieve wijze verdere verbeteringen na.

Naar aanleiding van de vertragingen bij het inlichten van de indieners van een aanvraag over de resultaten van de evaluatie, werd in mei 2000 een snelle informatie-procedure ingevoerd waardoor de aanvragers al binnen 6-8 weken na de sluitingsdatum op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Er is een centraal punt ingesteld om de contacten van de kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met de onderzoekprogramma's van de Commissie te vergemakkelijken. De centrale helpdesk behandelt alle verzoeken rechtstreeks of met doorverwijzing naar de meest geschikte diensten voor het specifieke probleem. Deze helpdesk beantwoordt alle verzoeken binnen 24 uur.

Wat betreft de te leveren prestaties, die zijn overeengekomen in het contract voor de verkennende fase, is een activiteitenverslag werkelijk nodig om te bevestigen dat de contractuele werkzaamheden uitgevoerd werden of om eventuele afwijkingen van het contract te verantwoorden. Er worden niettemin veel inspanningen geleverd om extra werk voor de kleine en middelgrote ondernemingen tot een minimum te beperken.

Bij de voorbereiding van nieuwe en betere maatregelen voor het weldra verwachte zesde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling wordt een hoge prioriteit toegekend aan verdere vereenvoudiging van speciaal op het MKB gerichte projecttypes.