Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0353/01 van Sir Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie. Veiligheid passagiers in de luchtvaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0353/01 van Sir Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie. Veiligheid passagiers in de luchtvaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0353/01

van Sir Robert Atkins (PPE-DE) aan de Commissie

(6 februari 2001)

Betreft: Veiligheid passagiers in de luchtvaart

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om het optreden van het zogenoemde vliegtuigsyndroom en de daaruit voortvloeiende gezondheidsrisico's te onderzoeken? Hoe luidt het advies waarom door binnen de EU opererende luchtvaartmaatschappijen en medische deskundigen is verzocht? Zal de Commissie een verklaring over de geboekte vooruitgang afleggen?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0151/01, E-0155/01, E-0191/01, E-0233/01, E-0349/01 en P-0353/01

(15 maart 2001)

De Commissie is op de hoogte van de recente berichten en ontwikkelingen op het gebied van diep-veneuze trombose (DVT) en de omstandigheden in de vliegtuigcabine en zij neemt de bezorgdheid van de passagiers heel ernstig op. Zij heeft verscheidene verslagen bestudeerd en met name het verslag van het Select Committee on Science and Technology van het House of Lords.

Op basis van een voorlopige beoordeling heeft de Commissie geen wezenlijke aanwijzingen gevonden in de extreme beweringen over de gezondheidsrisico's die gepaard zouden gaan met luchtreizen. Zij vat niettemin de gezondheidsrisico's en met name het gevaar voor DVT ernstig op, te meer omdat er niet veel gegevens zijn over de frequentie van deze klachten.

Bijgevolg heeft de Commissie, als een eerste voorzorgsmaatregel, de voorzitters van de Association of European Airlines, de European Regions Airlines Association en de International Air Carrier Association een brief toegezonden waarin zij de leden aanspoort tot het nemen van voorzorgsmaatregelen in verband met DVT. In deze brief werden de luchtvaartmaatschappijen aangespoord om snel op te treden om de risico's tot een minimum te beperken door de passagiers wanneer zij reserveren of tickets bestellen in te lichten over de risico's, de factoren die deze ziekte in de hand werken en de voorzorgsmaatregelen die zij moeten nemen vóór lange afstandsvluchten. De luchtvaartmaatschappijen werd eveneens verzocht om de passagiers aan boord van het vliegtuig uit te leggen wat zij kunnen doen om het risico op trombose te verkleinen.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft reeds op eigen initiatief een reeks maatregelen geïntroduceerd waaronder waarschuwingen vóór of na het aan boord gaan (folders, video's, in-flight tijdschriften met oefeningen en tips over wat te doen en te vermijden, enz.).

Eerst en vooral zijn er evenwichtige studies van de gezondheidsrisico's nodig. De Commissie zal zo vlug mogelijk twee groepen deskundigen aanstellen, een voor de gevolgen van DVT en een andere voor de luchtkwaliteit en de toestand in de vliegtuigcabine. Ze dienen het bestaande onderzoek kritisch te bekijken en daaruit dan conclusies te trekken over de risico's voor de gezondheid, de noodzaak tot verder onderzoek en de maatregelen die de verschillende betrokkenen horen te nemen.