Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0648/01 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Gevolgen van de gekkekoeiencrisis voor de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0648/01 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Gevolgen van de gekkekoeiencrisis voor de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0648/01

van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie

(6 maart 2001)

Betreft: Gevolgen van de gekkekoeiencrisis voor de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie

De gekkekoeiencrisis in de Europese Unie heeft een sociale onrust van zo grote omvang teweeggebracht dat de Europese Commissie een plan opgesteld heeft om de problemen in de sector van het rundvee en het veevoer voor runderen het hoofd te bieden met een herziening van een aantal verordeningen.

Heeft de Europese Commissie, aangezien een aantal kandidaat-lidstaten op korte termijn tot de Europese Unie zullen toetreden, ook een strategisch plan klaar om te voorkomen dat de gekkekoeienziekte uitbreidt tot de kandidaat-lidstaten?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(11 juni 2001)

De kandidaatlanden zijn verplicht de communautaire wetgeving met betrekking tot boviene spongiforme encefalopathie (BSE) om te zetten en ten uitvoer te leggen voordat zij toetreden. De Commissie wenst dat deze wetgeving zo snel mogelijk ten uitvoer wordt gelegd, en wil daartoe bilaterale technische vergaderingen met de kandidaatlanden beleggen om na te gaan wat de eventuele problemen zijn bij de tenuitvoerlegging van het acquis met betrekking tot BSE.

De Gemeenschap heeft de kandidaatlanden aangemoedigd om het nieuwe acquis op landbouwgebied over te nemen, met inbegrip van de beschermende maatregelen die zij moeten nemen om de verbreiding van BSE te verhinderen. Deze maatregelen omvatten het verbod op het vervoederen van vleesbeendermeel aan alle voedselproducerende dieren, passende behandeling van dierlijk afval met een verhoogd risico, vernietiging van specifiek risicomateriaal, en epidemiologische bewaking.

Uit de recente adviezen van de Wetenschappelijke Stuurgroep over het geografische BSE-risico in Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Polen en Slovakije blijkt dat in deze landen een risico bestaat dat BSE al aanwezig is in hun rundveebestand. Dit maakt vroegtijdige omzetting en tenuitvoerlegging van het acquis inzake BSE des te dringender.