Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0667/01 van Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) aan de Commissie. Europese Raad van Lissabon en gezamenlijk overeengekomen indicatoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0667/01 van Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) aan de Commissie. Europese Raad van Lissabon en gezamenlijk overeengekomen indicatoren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0667/01

van Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) aan de Commissie

(6 maart 2001)

Betreft: Europese Raad van Lissabon en gezamenlijk overeengekomen indicatoren

De Europese Raad van Lissabon richtte in 2000 het verzoek tot de Raad en de Commissie een beter inzicht in sociale uitsluiting te bevorderen door middel van een permanente dialoog en uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op basis van gezamenlijk overeengekomen indicatoren. Zijn deze indicatoren vastgesteld, en zo ja, hoe zien deze eruit?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(30 april 2001)

De Europese Raad van Lissabon heeft de Raad en de Commissie verzocht een beter inzicht in sociale uitsluiting te bevorderen door middel van een permanente dialoog en uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op basis van gezamenlijk overeengekomen indicatoren; het Comité voor sociale bescherming zou bij de vaststelling van die indicatoren worden betrokken. Daartoe heeft het Comité voor sociale bescherming een subgroep inzake indicatoren ingesteld die het comité moet helpen met de selectie en ontwikkeling van indicatoren. Deze subgroep, die op 20 februari 2001 voor het eerst bijeengekomen is, zal de beraadslagingen van het comité betreffende dit onderwerp op technisch niveau voorbereiden. Eind 2001 zal aan de Europese Raad van Laken een verslag worden aangeboden over de voortgang die met de ontwikkeling van indicatoren op het gebied van sociale uitsluiting is geboekt.