Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0679/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Erkenning van het Venetiaans als taal in Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0679/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Erkenning van het Venetiaans als taal in Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0679/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(8 maart 2001)

Betreft: Erkenning van het Venetiaans als taal in Europa

Het Venetiaans wordt als taal erkend in belangrijke taalkundige werken zoals het UNESCO Red Book of Endangered Languages van professor Tapani Salminen van de universiteit van Helsinki in Finland en The Ethnologue Languages of the World 13th Edition van het Summer Institute of Linguistics in Dallas, Texas in de Verenigde Staten.

Een variant van het Venetiaans wordt gedurende een week per jaar uitgeroepen tot de officiële taal in Serafina Correa in de staat Rio Grande do Sol in Brazilië ter ere van de honderdduizenden Venetiaanse immigranten die nu in Brazilië wonen en deze taal nog steeds spreken.

Volgens een studie van het Italiaans Instituut voor de Statistiek van 1998, gebruikt 52 % van de inwoners in de regio Veneto liever het Venetiaans dan het Italiaans onder elkaar, in hun contacten met de overheid en op het werk.

De regionale regering van de regio Veneto heeft in maart 1995 een handleiding voor een uniforme spelling van het Venetiaans gepubliceerd.

Het regionale parlement van de regio Veneto heeft op 22 november 1999 met een grote meerderheid een resolutie (nr. 262) aangenomen waarin de Italiaanse staat gevraagd wordt het Venetiaans als regionale taal te erkennen.

Het Venetiaans was de moedertaal van belangrijke figuren zoals de ontdekkingsreiziger Marco Polo en de schrijver Carlo Goldoni.

De Italiaanse staat en het Europees bureau voor minderheidstalen hebben het Venetiaans desondanks nog steeds niet de status van regionale taal verleend.

Welke stappen en initiatieven acht de Commissie nodig om het Venetiaans zo spoedig mogelijk door het Europees bureau voor minderheidstalen als regionale taal te laten erkennen?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(17 april 2001)

De erkenning van de regionale en minderheidstalen valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten en iedere lidstaat doet dat op zijn manier. Wat Italië betreft: deze lidstaat heeft op 27 juni 2000 het Europees handvest voor regionale en minderheidstalen van de Raad van Europa ondertekend en daardoor de lijst van erkende talen vastgesteld. Daar was het Venetiaans evenwel niet bij.

Het Europees Bureau voor taalminderheden (BELMR) ontvangt een subsidie van de Gemeenschap en vertegenwoordigt de regionale en minderheidstalengemeenschappen. Het is een onafhankelijk orgaan, bestaande uit nationale comités die de verschillende culturele verenigingen en organisaties in de nationale taalgemeenschappen vertegenwoordigen. De samenstelling van de comités valt onder hun taak en niet onder die van de Gemeenschap.

In beide gevallen moet u zich rechtstreeks tot de bevoegde autoriteiten en personen wenden: tot de Italiaanse regering voor de erkenning door de Italiaanse staat en tot het BELMR om te laten onderzoeken of het Venetiaans kan worden opgenomen.