Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0819/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Regeringscoalities met extreem-rechtse partijen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0819/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Regeringscoalities met extreem-rechtse partijen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0819/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad

(28 maart 2001)

Betreft: Regeringscoalities met extreem-rechtse partijen

Indien Forza Italia-voorman en EVP-europarlementslid Silvio Berlusconi wordt verkozen tot de nieuwe premier van Italië, zal blijken of de Europese Unie consequent is in haar houding tegenover lidstaten. De Europese Unie dreigt een dubbele standaard te hanteren. Het begint erop te lijken dat er een reeks regels bestaat voor de grote lidstaten en een andere voor de kleine. De komende maanden zal blijken of dat klopt.

De Forza Italia kan enkel aan de macht komen met twee coalitiepartners die allebei belangrijke elementen gemeen hebben met de Oostenrijkse FPÖ van Jörg Haider. Eén van hen is de Lega Nord van Umberto Bossi. In de marge van de NAVO-top van woensdag 28 februari noemde de Belgische federale minister van Buitenlandse Zaken de Lega-leider een fascist.

Europa staat binnenkort dus voor een politiek dilemma: is de Unie bereid dezelfde maatstaven te hanteren voor middelgrote en grote lidstaten? Vorig jaar vormde de Oostenrijkse FPÖ een coalitie met de conservatieve ÖVP. De vaststelling dat een populistische partij, met een xenofobe reputatie, aan de macht kwam in een EU-lidstaat veroorzaakte opschudding bij de overige 14 lidstaten. Oostenrijk werd onderworpen aan een politiek sanctieregime met opschorting van de bilaterale diplomatieke contacten.

Zal de Raad dezelfde maatstaven hanteren wanneer in Italië een partij waarvan de leider door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken werd omschreven als een fascist, met name de Lega Nord, deel uitmaakt van de regering na de komende verkiezingen, naar analogie met de maatregelen die werden uitgevaardigd bij de vorming van de ÖVP-FPÖ-coalitie in Oostenrijk? Zo neen, waarom hanteert de Raad een dubbele standaard voor de vorming van een regeringscoalitie met een extreem-rechtse partij in Oostenrijk (FPÖ) enerzijds en Italië (Lega Nord) anderzijds?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-0780/01 en E-0819/01

(13 juli 2001)

De Raad herinnert de geachte afgevaardigde eraan dat de maatregelen met betrekking tot Oostenrijk waaraan hij refereert werden genomen door de regeringen van 14 lidstaten en niet door de Raad.