Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0886/01 van Nuala Ahern (Verts/ALE) aan de Commissie. Gegevens over de voorraden verarmd uranium die in elk der EU-lidstaten worden aangehouden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0886/01 van Nuala Ahern (Verts/ALE) aan de Commissie. Gegevens over de voorraden verarmd uranium die in elk der EU-lidstaten worden aangehouden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0886/01

van Nuala Ahern (Verts/ALE) aan de Commissie

(27 maart 2001)

Betreft: Gegevens over de voorraden verarmd uranium die in elk der EU-lidstaten worden aangehouden

Kan de Commissie actuele gegevens verstrekken over de voorraden verarmd uranium die in elk der EU-lidstaten worden aangehouden?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(7 juni 2001)

De Commissie zal in een verslag over het functioneren van het Bureau veiligheidscontrole van Euratom, dat te zijner tijd zal worden ingediend, een tabel publiceren met de hoeveelheden verarmd uranium die in de Gemeenschap in voorraad worden gehouden. De Commissie is echter niet bevoegd om informatie te verschaffen over de voorraden die per lidstaat worden gehouden zonder dat de lidstaten daarvoor eerst toestemming geven.