Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0931/01 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Verdwenen - 16 miljoen kronen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0931/01 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Verdwenen - 16 miljoen kronen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0931/01

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(28 maart 2001)

Betreft: Verdwenen 16 miljoen kronen

Perry Lux in Luxemburg werd door ECHO benaderd voor het uitvoeren van drie steunprojecten in Bosnië voor een totaalbedrag van omgerekend 24 miljoen Zweedse kronen. Het project liep door een veelomvattende fraudeaffaire op niets uit. Ongeveer 16 miljoen Zweedse kronen zijn verdwenen.

Wat onderneemt de Commissie om het verdwenen geld terug te vinden en wordt er serieus over gesproken hoe de verantwoordelijke ambtenaren zich moeten verantwoorden voor de fouten die zij in verband met deze fraudeaffaire begingen?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(25 juni 2001)

Op grond van informatie die in maart 1997 werd verkregen inzake vier verdachte operationele contracten ter waarde van 4 miljoen ecu voor humanitaire hulp, heeft de UCLAF een onderzoek ingesteld met controles ter plaatse in Luxemburg, Ierland en in voormalig Joegoslavië. Het onderzoeksrapport concludeert onder andere dat verder onderzoek door de nationale rechterlijke instanties noodzakelijk is om de uiteindelijke begunstigden aan te duiden van fondsen die tot op heden niet zijn getraceerd.

Op voorstel van UCLAF heeft ECHO onmiddellijk een terugvorderingsopdracht aan Perry Lux Informatic gericht voor een van de vier contracten. Deze terugvordering werd betwist in een rechtszaak die in april 1998 gevoerd werd in het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (T-132/98). Later ging deze maatschappij bankroet en de curatoren verzochten de rechtbank de rechtsgang op te schorten, in afwachting van het resultaat van de strafprocedure die door de rechterlijke instanties van Luxemburg was ingesteld. De rechtbank aanvaardde dit verzoek op 25 juni 1999. De strafprocedure loopt nog steeds en de Commissie verdedigt de financiële belangen van de Gemeenschap als burgerlijke partij in deze procedure.

Wat de overige drie contracten betreft die gesloten werden met twee dochterondernemingen van Perry-Lux in Ierland: deze twee dochterondernemingen werden al in 1996 ontbonden, voor het onderzoek van UCLAF van start ging. Het onderzoek heeft de Commissie niet in staat gesteld om bijvoorbeeld een curator te identificeren van wie een terugvordering had kunnen worden geëist. Daarom zal de Commissie ook in deze gevallen zoals omschreven in punt 2 de financiële belangen van de Gemeenschappen in de lopende strafprocedure verdedigen.

Wat de genomen disciplinaire maatregelen inzake deze kwestie betreft, verwijst de Commissie naar de gedetailleerde antwoorden die zij reeds gegeven heeft in het kader van de kwijtingsprocedure voor de algemene begroting 1999 (rapport: Blak).