Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0963/01 van Philip Bradbourn (PPE-DE) aan de Commissie. Kentekenplaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0963/01 van Philip Bradbourn (PPE-DE) aan de Commissie. Kentekenplaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0963/01

van Philip Bradbourn (PPE-DE) aan de Commissie

(20 maart 2001)

Betreft: Kentekenplaten

Kan de Commissie laten weten waarom het verboden zou zijn op kentekenplaten de nationale vlag van een lidstaat te voeren, terwijl dat voor de vlag van de Europese Unie wel is toegestaan?

Is zij voorts bereid de desbetreffende wetgeving te herzien en de lidstaten zelf te laten bepalen wat in dit verband geoorloofd is, aangezien het verbieden van het nationale symbool van een lidstaat hoe dan ook de kern van de nationale soevereiniteit raakt?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(3 mei 2001)

Er is geen communautaire wetgeving die het gebruik van het nationale symbool op kentekenplaten van motorvoertuigen verbiedt of het gebruik van de Europese vlag oplegt.

Derhalve dienen de afzonderlijke lidstaten zelf te beslissen of zij al dan niet nationale symbolen op hun kentekenplaten willen aanbrengen.

Betreffende het gebruik van de vlag van de Gemeenschap op kentekenplaten, is in Verordening (EG) nr. 2411/98 van de Raad van 3 november 1998(1) slechts de wederzijdse erkenning vastgelegd van het onderscheidingsteken van de lidstaat van inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan in het verkeer binnen de Gemeenschap.

De Commissie is niet voornemens een voorstel tot wijziging van de verordening van de Raad in te dienen.

(1) PB L 299 van 10.11.1998.