Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1032/01 van John Bowis (PPE-DE) aan de Commissie. Werklast van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1032/01 van John Bowis (PPE-DE) aan de Commissie. Werklast van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1032/01

van John Bowis (PPE-DE) aan de Commissie

(3 april 2001)

Betreft: Werklast van de Commissie

Hoeveel verordeningen en hoeveel richtlijnen hebben de Directoraten-generaal milieu respectievelijk volksgezondheid en consumentenbescherming sinds de ambtsaanvaarding van de huidige Commissieleden voorgesteld? Hoeveel verordeningen en richtlijnen zijn door deze voorstellen buiten werking gesteld en voor hoeveel voorstellen gold de voorgeschreven effectbeoordeling?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(24 oktober 2001)

De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar het reeds zeer volledige antwoord van de Commissie op de schriftelijke vraag P-841/01 van de heer Harbour(1). Om het geachte parlementslid een nog meer gedetailleerd antwoord te kunnen geven, is bijkomend onderzoek nodig dat, rekening houdend met de beschikbare middelen, niet in verhouding lijkt te staan tot de resultaten.

(1) PB C 40 E van 14.2.2002, blz. 14.