Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1771/01 van Mogens Camre (UEN) aan de Commissie. Overheidssubsidie voor windmolens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1771/01 van Mogens Camre (UEN) aan de Commissie. Overheidssubsidie voor windmolens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1771/01

van Mogens Camre (UEN) aan de Commissie

(15 juni 2001)

Betreft: Overheidssubsidie voor windmolens

Kan de Commissie mededelen in hoeverre de Deense wetgeving inzake overheidssteun aan energiecentrales elementen bevat die strijdig zijn met de mededingingsvoorschriften van de EU, en met name of de subsidie aan windmolens volgens de EU-voorschriften kan worden doorgegeven aan de elektriciteitsconsument?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(27 juli 2001)

De Deense wetgeving op grond waarvan overheidssteun wordt toegekend voor windkrachtcentrales en biomassa-installaties die vóór 2000 werden gebouwd, werd vorig jaar door de Commissie goedgekeurd(1). De wetgeving op grond waarvan overheidssteun wordt toegekend voor windkrachtcentrales en biomassa-installaties die later werden gebouwd, werd op 20 juni 2001 goedgekeurd.

(1) PB C 354 van 9.12.2000.