Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2061/01 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Afwezigheid van concurrentie in Portugal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2061/01 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Afwezigheid van concurrentie in Portugal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2061/01

van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie

(3 juli 2001)

Betreft: Afwezigheid van concurrentie in Portugal

In Portugal wordt op betalingen met een kredietkaart 1,7 % extra geheven.

Kan de Commissie mededelen hoe zij dit gebrek aan concurrentie in het banksysteem en aan duidelijke informatie denkt op te lossen?

Kan zij tevens mededelen hoe het mogelijk is dat hiervoor in de eurozone, die nu toch een enkele munteenheid kent, extra moet worden betaald?

Deze situatie bestaat al sinds 1999. Kan de Commissie mededelen hoe zij dit probleem voor 1 januari 2002 denkt op te lossen?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(17 september 2001)

Het probleem dat in deze vraag aan de orde wordt gesteld, zal vermoedelijk opgelost zijn wanneer de op 25 juli 2001 ingediende ontwerp-verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in werking zal zijn getreden.

Deze verordening voert het principe in dat voor nationale betalingen en grensoverschrijdende betalingen in euro gelijke kosten moeten worden aangerekend. Elke bank zal dan verplicht zijn één enkele prijs vast te stellen die voor de gehele eurobetalingsruimte moet gelden. Het is de bedoeling dat dit principe vanaf 1 januari 2002 wordt toegepast voor betalingen met een kaart en het gebruik van geldautomaten. Het is dan ook noodzakelijk dat het Europees Parlement en de Raad snel tot een akkoord komen, zodat de verordening vóór het einde van 2001 kan worden uitgevaardigd.

In verband met het door het geachte parlementslid aangevoerde gebrek aan concurrentie zij erop gewezen dat het in rekening brengen van een provisie voor bepaalde transacties op zich niet wijst op een mededingingsbeperking. De Commissie heeft overigens geen weet van concurrentiebeperkende overeenkomsten tussen Portugese banken over de kosten die aan consumenten worden aangerekend voor het grensoverschrijdende gebruik van betaalkaarten.