Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2207/01 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Illegale steun aan Pollmeier Massivholz GmbH.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2207/01 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Illegale steun aan Pollmeier Massivholz GmbH.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2207/01

van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie

(17 juli 2001)

Betreft: Illegale steun aan Pollmeier Massivholz GmbH

In nr. 9 van het Duitse tijdschrift EUWID Laubholz van 26 april 2001 wordt gemeld dat de mededingingsinstanties van de EU gaan onderzoeken of de houtzagerij Pollmeier Massivholz GmbH in Malchow illegale steun heeft ontvangen.

Kan de Commissie mededelen:

- of zij tot een conclusie is gekomen naar aanleiding van dit onderzoek en welke steunbedragen tot dusverre zijn uitgekeerd?

- Hoe denkt zij er voorts voor te zorgen dat Pollmeier Massivholz de subsidies in de toekomst niet gebruikt om concurrenten op de markt van onbewerkt hout en van eindproducten te onderbieden?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(5 september 2001)

De Commissie heeft op 13 maart 2001 de formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid ten aanzien van de overheidssteun die werd toegekend aan Pollmeier GmbH, Malchow en Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz. Beide ondernemingen zijn verbonden met Pollmeier Massivholz GmbH via hun enige aandeelhouder.

De autoriteiten van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren hebben investeringssteun verleend voor de oprichting van een houtzagerij in Malchow met een bruto intensiteit van 48,8 % van de subsidiabele investeringskosten van 27,7 miljoen.

De deelstaat Thuringen heeft investeringssteun verleend voor de oprichting van een nieuwe houtzagerij en houtverwerkingsfabriek in Kässlitz. De totale bruto steunintensiteit bedraagt 43,4 % van de subsidiabele investeringskosten van 44,93 miljoen.

Beide investeringen zijn bestemd voor minder welvarende regio's in de zin van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag. De intensiteit van de bovengenoemde steunmaatregelen wijst erop dat de begunstigden in beide gevallen kleine of middelgrote ondernemingen (KMO's) zijn, teneinde te voldoen aan de voorschriften inzake regionale steunmaatregelen. Daarom onderzoekt de Commissie of de begunstigde van de steun voldoet aan de criteria voor KMO's van de communautaire voorschriften en bijgevolg of het totale bedrag van de steunmaatregelen verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Als blijkt dat dit niet het geval is, zal de Commissie opdracht geven tot terugvordering van het deel van de steunmaatregelen dat onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt om een einde te maken aan de concurrentieverstoring.