Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2213/01 van Brian Simpson (PSE) aan de Commissie. Wijzigingen in de geldigheid van categorieën rijbewijzen in het kader van de derde EG-richtlijn voor rijbewijzen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2213/01 van Brian Simpson (PSE) aan de Commissie. Wijzigingen in de geldigheid van categorieën rijbewijzen in het kader van de derde EG-richtlijn voor rijbewijzen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2213/01

van Brian Simpson (PSE) aan de Commissie

(24 juli 2001)

Betreft: Wijzigingen in de geldigheid van categorieën rijbewijzen in het kader van de derde EG-richtlijn voor rijbewijzen

Kan de Commissie laten weten of haar voorstellen voor een derde EG-richtlijn inzake rijbewijzen zullen resulteren in een beperking van de geldigheid van categorie C1 dan wel in wijzigingen in de geldigheid van andere categorieën rijbewijzen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(2 oktober 2001)

In de huidige communautaire wetgeving betreffende rijbewijzen(1) zijn duidelijke definities neergelegd van alle voertuigcategorieën. De definities van deze categorieën, met inbegrip van categorie C1, vrachtwagens met een maximaal toegestane massa van 3,5 tot 7,5 ton, zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van de huidige richtlijn bij verschillende gelegenheden besproken door de regeringsdeskundigen voor rijbewijzen.

Bij deze discussies is gebleken dat categorie C1 in de praktijk twee voertuigtypes omvat, met een omslagpunt van ongeveer 6 ton. Door de definitie van categorie C1 aan te passen aan de technische kenmerken van de voertuigen die tot deze categorie behoren, wordt het mogelijk de rijopleiding en het rijvaardigheidsexamen beter bij de realiteit te doen aansluiten en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. De deskundigen hebben soortgelijke kleine verbeteringen voorgesteld voor de definities van de categorieën B, D1 en D, meer bepaald vervanging van het woord zitplaatsen door het woord passagiers en toevoeging van extra bepalingen betreffende afmetingen en gewichten om te voorkomen dat grote voertuigen met een rijbewijs voor een gewone personenwagen kunnen worden bestuurd.

De Commissie zal zich in de nabije toekomst dan ook beraden over een eventuele verbetering van de huidige definities in bovenstaande zin.

(1) Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs PB L 237 van 24.8.1991.