Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2354/01 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Onderhandelingen EU-Mercosur.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2354/01 van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie. Onderhandelingen EU-Mercosur.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2354/01

van Concepció Ferrer (PPE-DE) aan de Commissie

(6 augustus 2001)

Betreft: Onderhandelingen EU-Mercosur

Begin juli zijn in Montevideo de onderhandelingen tussen de EU en de Mercosur-autoriteiten over de sluiting van een vrijhandelsovereenkomst voor goederen en diensten voortgezet. Volgens de Commissie hebben deze onderhandelingen ten doel de handel tussen beide partijen grotendeels te liberaliseren.

Kan de Commissie, gezien de uitkomsten van recente onderhandelingsrondes en vooral de laatste, waarop werd vastgesteld dat er nog terreinen zijn waarover intensief onderhandeld zal moeten worden, mededelen welke kansen zij op dit moment ziet voor een succesvolle afsluiting van de onderhandelingen over een dergelijke overeenkomst?

Wanneer en hoe zal een gedetailleerde bespreking plaatsvinden van de verschillende aspecten van de toegang van grondstoffen zoals huiden en van de tarieven die gelden voor textiel?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(21 september 2001)

In overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Commissie tijdens de vijfde onderhandelingsronde haar aanbod betreffende tarieven, diensten en overheidsopdrachten bij de Mercosur ingediend.

De landen van de Mercosur hebben zeer positief en unaniem gereageerd op het politieke gebaar van de Unie en hebben zich ertoe verbonden hun aanbod voor het begin van de volgende ronde, en in elk geval voor 30 oktober 2001, voor te leggen.

De Commissie heeft deze onderhandelingen vanaf het begin zeer ernstig genomen. Tot nu toe werden reeds vijf ronden georganiseerd. De zesde ronde zal plaatsvinden van 29 tot 31 oktober, wanneer het tariefaanbod van de Mercosur zal zijn gedaan.

De Commissie heeft steeds de noodzaak van de toegang tot grondstoffen voor de Europese industrie verdedigd. In dit opzicht heeft de Commissie verzocht de uitvoerheffingen op te schorten en een einde te maken aan oneerlijke handelspraktijken die, de facto, ertoe geleid hebben dat deze producten niet kunnen worden ingevoerd. De eigenlijke besprekingen over deze producten zullen beginnen tijdens de onderhandelingsronde die eind oktober in Brussel zal plaatsvinden.