Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2419/01 van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie. Verdraaiing van statistische gegevens in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2419/01 van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie. Verdraaiing van statistische gegevens in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2419/01

van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie

(3 september 2001)

Betreft: Verdraaiing van statistische gegevens in Griekenland

In het economisch en sociaal beleid van de Europese Unie spelen statistische gegevens een centrale rol bij het weergeven van de situatie, vergelijkingen tussen de lidstaten, het meten van de vooruitgang en het uitstippelen van het beleid.

Dit beleid is dus gebaseerd op de betrouwbaarheid van de diensten voor de statistiek in de lidstaten.

Hoe denkt de Commissie te reageren in het geval van Griekenland, waar voortdurend achterstanden en lacunes optreden bij het verzamelen van de statistische gegevens over de werkgelegenheid en de werkloosheid van mannen en vrouwen, en bovendien de dienst voor de statistiek onlangs is beschuldigd van verdraaiing van gegevens over werkloosheid en werkgelegenheid?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(2 oktober 2001)

De belangrijkste bron voor statistische gegevens over de werkgelegenheid en werkloosheid in Griekenland is de arbeidskrachtenenquête, die iedere lidstaat ingevolge Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap(1) moet houden.

Griekenland heeft de laatste kwartaalgegevens met een vertraging van zes maanden ten opzichte van de voorschriften in de verordening aan Eurostat verstrekt (de resultaten over het derde kwartaal van 2000 werden in juni 2001 ingediend). De kwaliteitscontroles van Eurostat geven geen bijzondere anomalieën in deze resulaten te zien.

Zo nodig kan de Commissie krachtens artikel 3, lid 6, van bovengenoemde verordening nadere informatie over de criteria voor de opzet en de omvang van de steekproef van de lidstaten verlangen.

(1) PB L 77 van 14.3.1998.