Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2489/01 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. Documenten van de Commissie in verband met de veiligheidsdienstaffaire.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2489/01 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. Documenten van de Commissie in verband met de veiligheidsdienstaffaire.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2489/01

van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie

(13 september 2001)

Betreft: Documenten van de Commissie in verband met de veiligheidsdienstaffaire

Artikel 197 van het EG-Verdrag vormt de rechtsgrondslag voor de controle van de Commissie door het Europees Parlement en zijn leden. Deze controle kan, indien nodig, de terbeschikkingstelling van vertrouwelijke gegevens door de Commissie inhouden.

Kan de Commissie mij kopieën toezenden van de volgende documenten:

1. het UCLAF-rapport van 12 maart 1998 aan de secretaris-generaal van de Commissie over het onderzoek inzake het contract IMS/Group 4 Securitas (inclusief de bijlagen) en het antwoord van de heer Trojan van 3 april 1998;

2. de nota van het afdelingshoofd Daniel van der Spree van 23 april 1998 ter attentie van de financieel controleur van de Commissie (The UCLAF/DGXX investigation into the guarding contract awarded to IMS/Group 4 Securitas), inclusief alle bijlagen en het antwoord van mevrouw Ventura?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(20 november 2001)

De gevraagde documenten betreffen een zaak die nog steeds door de Belgische gerechtelijke autoriteiten wordt onderzocht. De Commissie is van mening dat zij de goede gang van het onderzoek niet mag verstoren en dat zij in dit stadium geen informatie over dit dossier kan verstrekken overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)(1), en de transparantieregels.

(1) PB L 136 van 31.5.1999.