Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2552/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Communicatie van de Commissie met de burgers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2552/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Communicatie van de Commissie met de burgers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2552/01

van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie

(19 september 2001)

Betreft: Communicatie van de Commissie met de burgers

De persoonlijke brief die de Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken rechtstreeks aan duizenden bedrijven en zelfstandigen heeft gericht, heeft voldaan aan de doelstelling dat de Europeanen zich bewuster zijn geworden van de verstrekkende gevolgen van de komst van de euro. Maar daarnaast heeft deze brief ervoor gezorgd dat de geadresseerden het op prijs stellen dat een dergelijke hoge functionaris van het Europese bestuur zich in een persoonlijke brief tot hen richt om een concrete mededeling van bijzonder belang te doen.

Als men zich afvraagt hoe de Commissie rechtstreekse en persoonlijker met de EU-burgers kan communiceren, lijdt het geen twijfel dat deze brief een voorbeeld is dat navolging verdient.

Kan de Commissie aangeven of zij na het communicatiesucces van bovengenoemde persoonlijke informatiecampagne per brief, bovenstaande overweging denkt mee te nemen bij het vaststellen van de wijze waarop zij dichter bij de Europese burgers kan komen te staan, zoals die burgers zelf ook wensen, aangezien zij langzaam maar zeker beginnen te beseffen dat het Europese bestuur steeds meet invloed op hun leven uitoefent.

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(18 oktober 2001)

De Commissie bedankt het geachte Parlementlid voor het uitdrukken van zijn waardering voor de acties die werden ondernomen om rechtstreeks met het publiek te communiceren over de euro.

Zoals het geachte parlementslid wellicht weet, heeft de Commissie op 27 juni 2001 een mededeling goedgekeurd betreffende een nieuw kader voor praktische samenwerking in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Europese Unie(1). Het hoofddoel is een nieuwe relatie tussen de instellingen tot stand te brengen die gebaseerd is op een kader voor samenwerking in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Unie. Dit is de eerste stap van een proces dat zal leiden tot een meer doeltreffend en samenhangend beleid dat de kwaliteit en het verstrekken van informatie verbetert en een grotere betrokkenheid van het publiek stimuleert.

Het nadenken over de bestaande en nieuwe middelen voor het verstrekken van informatie, zoals het verzenden van persoonlijke brieven, maakt deel uit van het proces. Rechtstreekse communicatie met de burgers over de Unie en haar beleid zal bijdragen tot het overbruggen van de huidige informatiekloof en zal een positieve invloed uitoefenen op het begrip van de burgers voor de Unie.

Alle aspecten van de euro-campagne zullen worden geëvalueerd, ook de rechtstreekse communicatie met het publiek. Deze beoordeling zal een duidelijke invloed hebben op de uitwerking van verdere informatiecampagnes.

(1) COM(2001) 354 def.