Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2577/01 van Dominique Vlasto (PPE-DE) aan de Commissie. Kwaliteitsverbetering in het hotelbedrijf.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2577/01 van Dominique Vlasto (PPE-DE) aan de Commissie. Kwaliteitsverbetering in het hotelbedrijf.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2577/01

van Dominique Vlasto (PPE-DE) aan de Commissie

(24 september 2001)

Betreft: Kwaliteitsverbetering in het hotelbedrijf

De kwaliteit van de toeristische producten is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van de sector in de Europese Unie.

Verbetering van de kwaliteit in het hotelbedrijf is daarbij van bijzondere betekenis. De kwaliteit van de ontvangst, de aantrekkelijkheid van hotelvestigingen, hun afstemming op de normen van veiligheid en comfort, de modernisering van hun uitrusting en inrichting zijn stuk voor stuk elementen die de toeristische activiteiten helpen ontwikkelen.

In de verschillende lidstaten helpen openbare instanties, de staat en de plaatselijke overheden, de hotelinfrastructuur verbeteren.

Bestaan er steunmaatregelen van de Gemeenschap om de kwaliteitsverbetering van het hotelbedrijf in de lidstaten van de Europese Unie te stimuleren?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(29 oktober 2001)

De Commissie is zich er terdege van bewust hoe belangrijk het is in alle aspecten van het Europese toeristische product, met inbegrip van hotels, kwaliteit te garanderen. In dit verband heeft de Commissie de coördinatie op zich genomen van en deelgenomen aan een werkgroep van deskundigen die tot taak had juist dit onderwerp te bestuderen en die in juni 2001 haar eindverslag heeft opgesteld.

Als onderdeel van haar werkzaamheden heeft de werkgroep inzake de verbetering van de kwaliteit van toeristische producten vastgesteld welke Europese beleidsgebieden van invloed kunnen zijn op kwaliteitsverbetering, en daarnaast welke financieringsbronnen beschikbaar zijn. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat van de verschillende communautaire financieringsbronnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de andere structuurfondsen het meest geschikt waren voor dit doel. De middelen van deze fondsen worden via overeengekomen meerjarige investeringsprogramma's op regionaal niveau voor vastgestelde in aanmerking komende gebieden in de gehele Gemeenschap toegekend.