Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2620/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Zitting van de Raad 25/26 juni 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2620/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Zitting van de Raad 25/26 juni 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2620/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(27 september 2001)

Betreft: Zitting van de Raad 25/26 juni 2001

Kan de Commissie mededelen of tijdens de zitting van de Raad van ministers van Algemene Zaken op 25/26 juni 2001 is gestemd, zo ja hoe vaak en waarover?

Kan zij voorts de stemmen registreren van eenieder die tijdens de zitting over ieder onderwerp heeft gestemd?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Prodi namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2620/01, E-2622/01, E-2624/01, E-2626/01 en E-2628/01

(15 oktober 2001)

De Commissie wijst het geachte parlementslid erop dat het, overeenkomstig artikel 9 van het reglement van orde van de Raad, aan de Raad staat de uitslagen van de stemming en de stemverklaringen van zijn leden openbaar te maken.