Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2697/01 van Mario Mauro (PPE-DE) aan de Commissie. Financiering in het DG Onderzoek.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2697/01 van Mario Mauro (PPE-DE) aan de Commissie. Financiering in het DG Onderzoek.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2697/01

van Mario Mauro (PPE-DE) aan de Commissie

(3 oktober 2001)

Betreft: Financiering in het DG Onderzoek

Kan de Europese Commissie een lijst verstrekken van de projecten die in de jaren 2000-2001 in het kader van financiering door het Directoraat-generaal Onderzoek zijn ingediend door de Italiaanse regio's Ligurië, Lombardije, Piemonte en Valle d'Aosta, alsmede de namen van de projecten die vervolgens zijn goedgekeurd?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(31 januari 2002)

Een statistisch overzicht betreffende de deelname van de Italiaanse regio's Ligurië, Lombardije, Piemonte en Val d'Aosta aan het vijfde kaderprogramma wordt onverwijld toegezonden aan het geachte parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement.

Het overzicht bevat een tabel met de aantallen ingediende projecten en ondertekende contracten per specifiek programma en een lijst met meer gedetailleerde informatie over ondertekende contracten. Lijsten met bijzonderheden over ingediende voorstellen kunnen niet openbaar worden gemaakt, aangezien de Commissie gehouden is de vertrouwelijkheid met betrekking tot alle indieners in acht te nemen.

Meer informatie over contracten, met inbegrip van overzichten en bijzonderheden over de partners, zijn te vinden in de Cordis-database op internet (http://www.cordis.lu of http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html).