Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2959/01 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie. Steun voor organisaties die met geesteszieken werken of psychogeriatrische hulp verlenen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2959/01 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie. Steun voor organisaties die met geesteszieken werken of psychogeriatrische hulp verlenen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2959/01

van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie

(25 oktober 2001)

Betreft: Steun voor organisaties die met geesteszieken werken of psychogeriatrische hulp verlenen

10 oktober is uitgeroepen tot mundiale dag voor de geestelijke gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 12,5 % van alle ziekten geestesziekten. Dit percentage ligt hoger dan dat voor kanker en hart- en vaatziekten. Spanje telt meer dan 800 000 geesteszieken en daarbij moeten de ouderen worden opgeteld die psychogeriatrische hulp behoeven.

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg in de ziekenhuizen verminderd en overgeheveld naar de gemeenschap, via thuiszorg, tehuizen, sociale werkplaatsen, enz. Door gebrek aan middelen en als gevolg van de noodzaak van een sterkere betrokkenheid van de samenleving bij deze zieken was tegelijkertijd sprake van een stijging van het aantal instellingen, stichtingen en sociale organisaties dat met dit soort zieken werkt.

Heeft de Commissie een begrotingslijn ter bevordering van onderzoek naar geestesziekten en psychogeriatrische ziekten?

Heeft de Commissie een begrotingslijn voor de steunverlening ten behoeve van nieuwe communautaire infrastructurele voorzieningen voor deze zieken?

Beschikt de Commissie over programma's ter ondersteuning van verenigingen, stichtingen of instellingen die in deze sociale sector werkzaam zijn?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(3 december 2001)

Het communautair gezondheidsbevorderingsprogramma steunt maatregelen ter bevordering van deugdelijke modellen van goede praktijken in de geestelijke gezondheidszorg met het oog op de ontwikkeling van in de lidstaten uit te voeren hulpverlenings- en preventiestrategieën. De Commissie heeft via dit programma ook steun verleend aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen organisaties die actief zijn op het gebied van de bevordering van positieve geestelijke gezondheid en de preventie van geestesstoornissen.

Een project dat onlangs is gestart onder leiding van de Deusto-universiteit in Bilbao ontwikkelt hulpverlenings- en preventiestrategieën in verband met depressies tijdens de gehele levenscyclus. Een aspect van dit project beoogt de preventie van depressies tijdens de overgangsperiode van werk naar pensioen.

Een ander project dat thans wordt uitgevoerd, beoogt de opstelling van een Europese synopsis inzake verplichte opname en onvrijwillige behandeling van psychiatrische patiënten, gebaseerd op de nationale wetgeving en praktijken.