Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/01 van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad. Religieuze onrust in Nigeria.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/01 van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad. Religieuze onrust in Nigeria.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3054/01

van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad

(5 november 2001)

Betreft: Religieuze onrust in Nigeria

Naar aanleiding van de Amerikaanse luchtaanvallen op Afghanistan is er de laatste dagen in het noorden van Nigeria religieuze onrust uitgebroken, waarbij tenminste 200 mensen werden vermoord. Duizenden Christenen verlaten het gebied uit angst voor de acties van de bendes moslimstrijders.

Welke maatregelen denkt de Raad te nemen om een einde te maken aan de moord op burgers vanwege hun godsdienst? Is hij van plan de Nigeriaanse regering te ondersteunen in haar strijd tegen de huidige crisis en humanitaire hulp te verlenen aan de burgers die met geweld uit hun huizen zijn verdreven?

Antwoord

(18 maart 2002)

De Raad is zeer verontrust over de recente moordpartijen in Nigeria. Hij is van oordeel dat voor een duurzame oplossing voor de sociale, etnische of godsdienstige confrontaties die het land veelvuldig teisteren een integrale aanpak vereist is. De Raad heeft daarom dan ook een gemeenschappelijk standpunt betreffende Nigeria aangenomen(1), op grond waarvan de Europese Unie de inspanningen ondersteunt die met name gericht zijn op consolidering van de democratie en eerbiediging van de mensenrechten, terugdringing van de armoede, institutionele hervormingen en duurzame economische en sociale ontwikkeling. De EU onderhoudt daarnaast een nauwe en regelmatige politieke dialoog met Nigeria. De missiehoofden van de EU, aan wie de hoofdverantwoordelijkheid voor het voeren van die dialoog is toegewezen, zullen tijdens hun eerstvolgende ontmoeting met de Nigeriaanse autoriteiten de kwestie van de recente moordpartijen in het Noorden van het land en van de reactie van de politiemacht aan de orde stellen.

(1) Gemeenschappelijk standpunt 2001/373/GBVB, PB L 132 van 15.5.2001.