Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3299/01 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Bijstand aan Slowakije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3299/01 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Bijstand aan Slowakije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3299/01

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(28 november 2001)

Betreft: Bijstand aan Slowakije

Heeft de Commissie hoop dat een of meerdere personen veroordeeld zullen worden voor fraude met de door de Unie aan Slowakije verleende financiële bijstand en denkt zij dat er enige hoop is om de financiële middelen die op een frauduleuze manier zijn aangewend, op het spoor te komen en terug te krijgen?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(24 januari 2002)

Begin april 2001 werd de Slovaakse recherche ingelicht over de aantijgingen tegen de Directeur van de afdeling buitenlandse hulp, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van PHARE en opende een onderzoek dat nog steeds loopt. Wanneer dit onderzoek wordt afgesloten, zal de Slovaakse overheid beslissen om al dan niet een formeel strafrechterlijk onderzoek te openen.

Tegen eind april 2001, kort na ingelicht te zijn over de aantijgingen, opende het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een extern onderzoek in het kader waarvan het deskundige hulp aan de Slovaakse onderzoekers verleent en de toegang tot informatie vergemakkelijkt.

De Slovaakse Hoge Rekenkamer heeft een audit uitgevoerd bij het Slovaakse Bureau van de regering voor Europese Integratie dat verantwoordelijk is voor de implementatie van pretoetredinghulp. De voorzitter van de Rekenkamer verklaarde dat er geen bewijs is van misbruik van pretoetredingfondsen maar dat het rapport van de Kamer wel ernstige gebreken aan het licht bracht in het aanvraag-, evaluatie- en goedkeuringsproces van PHARE-projecten tijdens de periode 1997-2000 en dat daarin een mogelijkheid tot corruptie lag.

Als uit het lopende onderzoek zou blijken dat de pretoetredingfondsen op een frauduleuze of onrechtmatige manier zijn gebruikt, zal de Commissie de procedure beginnen om deze fondsen terug te vorderen. De Commissie heeft uit voorzorg tijdelijk 10 % van de door de Slovaakse overheid gevraagde PHARE-gelden voor de programma's voor 2000 en 2001 geblokkeerd.