Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3355/01 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Slechte hygiënische toestanden in de centrale vleesmarkt in Rentis, Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3355/01 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Slechte hygiënische toestanden in de centrale vleesmarkt in Rentis, Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3355/01

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(6 december 2001)

Betreft: Slechte hygiënische toestanden in de centrale vleesmarkt in Rentis, Griekenland

In haar antwoord op vraag E-2566/01(1) deelt de Commissie mede dat zij onderzoek doet naar de hygiënische toestanden in de centrale vleesmarkt in Rentis, Griekenland.

Wat zijn de conclusies van het onderzoek van de Commissie, en welke maatregelen is zij van plan te nemen om de hygiënische omstandigheden op deze vleesmarkt te verbeteren?

(1) Zie blz. 122.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(24 januari 2002)

Het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie heeft een specifieke inspectie van de centrale markt van Rentis in januari 2002 gepland.

Er zal een inspectieverslag worden opgesteld en aan de Griekse autoriteiten worden toegezonden overeenkomstig het bepaalde in Beschikking 98/139/EG van de Commissie van 4 februari 1998 houdende enige bepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie in de lidstaten op veterinair gebied verrichte controles ter plaatse(1). Het geconsolideerde verslag zal ook aan het Parlement worden toegezonden en uiteindelijk op internet worden geplaatst op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/index_en.html.

Het eindverslag zal worden onderzocht door de bevoegde diensten van Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming, die de voor de situatie in kwestie meest passende maatregelen zullen bestuderen.

(1) PB L 38 van 12.2.1998.