Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3381/01 van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad. Overeenkomst van Lomé en EU-ontwikkelingshulp.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3381/01 van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad. Overeenkomst van Lomé en EU-ontwikkelingshulp.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3381/01

van John McCartin (PPE-DE) aan de Raad

(7 december 2001)

Betreft: Overeenkomst van Lomé en EU-ontwikkelingshulp

Kan de Raad een lijst verstrekken met de landen die in het kader van de Overeenkomst van Lomé of via de Europese ontwikkelingssamenwerking hulp ontvangen en waar aan vrouwen geringere burgerrechten worden toegekend dan aan mannen?

Antwoord

(25/26 maart 2002)

De Raad heeft meermaals beklemtoond dat de gelijkheid van vrouwen en mannen in ontwikkelde landen en in ontwikkelingslanden moet worden gewaarborgd.

In artikel 20 van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou staat immers als een van de doelstellingen de bevordering van de menselijke en maatschappelijke ontwikkeling, waarbij erop wordt toegezien dat in de voordelen van de groei door allen gelijkelijk wordt gedeeld en de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt gestimuleerd, alsook dat er systematisch op moet worden toegezien dat de gendervraagstukken op alle samenwerkingsgebieden aan de orde worden gesteld. Wat betreft de specifieke vraag van het geachte parlementslid over een lijst van landen die hulp ontvangen en waar aan vrouwen geringere burgerrechten worden toegekend dan aan mannen, de Raad beschikt niet over een dergelijke lijst.