Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/01 van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie. Kledingsvoorschriften voor vrouwelijke overheidsambtenaren in Turkije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/01 van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie. Kledingsvoorschriften voor vrouwelijke overheidsambtenaren in Turkije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/01

van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie

(8 januari 2002)

Betreft: Kledingsvoorschriften voor vrouwelijke overheidsambtenaren in Turkije

Op 7 december 2001 werden de Turkse vrouwelijke overheidsambtenaren door hun vakbond opgeroepen om in lange broek gekleed naar het werk te gaan uit protest tegen een wettelijke bepaling van 1982 die de vrouwelijke overheidsambtenaren uitdrukkelijk verbiedt een lange broek te dragen op de werkplek. De vrouwelijke overheidsambtenaren gaven massaal gehoor aan deze oproep en bij de protestactie deden zich problemen voor in Izmir, waar vrouwen in lange broek de toegang tot het kantoor werd ontzegd door hun oversten.

Welke initiatieven denkt de Commissie in het kader van de pretoetredingswerkzaamheden te nemen om Turkije te dwingen zijn achterhaalde wettelijke bepalingen en mentaliteit te herzien, zich aan te passen aan het communautair acquis en de mensenrechten en de democratische vrijheden van de vrouw te eerbiedigen?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(4 februari 2002)

De Commissie hecht het grootste belang aan de eerbiediging van het beginsel van de gelijkheid van mannen en vrouwen door Turkije.

In haar op 13 november 2001(1) gepubliceerd Periodiek verslag, heeft de Commissie vastgesteld dat het beginsel van de gelijkheid van mannen en vrouwen formeel is vastgelegd in de gewijzigde versie van artikel 41 van de Grondwet.

Naast deze wijziging van de Grondwet heeft ook het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat in 2001 door het Turkse Parlement is goedgekeurd, wijzigingen ingevoerd die zijn gericht op het opheffen van discriminatie en het versterken van de gelijkheid van mannen en vrouwen. Voor zover de Commissie weet heeft ook het Turkse Parlement de door het geachte parlementslid aan de orde gestelde kwestie speciaal behandeld in een besluit dat op 3 januari 2002 in de Turkse Staatscourant is gepubliceerd.

De Commissie zal nauw blijven toezien op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze nieuwe bepalingen in overeenstemming met de politieke criteria van Kopenhagen.

(1) COM(2001) 700 def.