Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3650/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Raad. Somalië - antiterroristische maatregelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3650/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Raad. Somalië - antiterroristische maatregelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3650/01

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Raad

(15 januari 2002)

Betreft: Somalië antiterroristische maatregelen

In het kader van de geplande acties ter bestrijding van het terrorisme is het financiële netwerk Al-Barakat geblokkeerd, als maatregel om te beletten dat de terroristische fundamentalisten over grote sommen geld beschikken voor illegale doeleinden. Dit financiële netwerk wordt echter door Somalische emigranten gebruikt om hun spaargeld naar familieleden in Somalië te sturen.

Wil de Raad mededelen of hij de nationale regeringen kan verzoeken om via hun nationale kredietinstellingen een officieel kanaal te openen, opdat de Somalische politieke vluchtelingen en emigranten die voldoen aan de wettelijke voorschriften van hun gastland, hun spaargeld naar familieleden in Somalië kunnen zenden?

Antwoord

(25/26 maart 2002)

Er is in de Raad niet gesproken over de vraag die de Geachte Afgevaardigde aan de orde stelt, namelijk de opening van een officieel kanaal waarlangs politieke vluchtelingen en emigranten uit Somalië, die legaal in een ander land verblijven, geld kunnen overmaken naar hun familieleden in Somalië.