Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0053/02 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) aan de Raad. Kaderovereenkomst van de Deutscher Orden, afdeling DOH International, met de Europese Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0053/02 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) aan de Raad. Kaderovereenkomst van de Deutscher Orden, afdeling DOH International, met de Europese Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0053/02 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) aan de Raad. Kaderovereenkomst van de Deutscher Orden, afdeling DOH International, met de Europese Commissie.

Publicatieblad Nr. 205 E van 29/08/2002 blz. 0063 - 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0053/02

van Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) aan de Raad

(25 januari 2002)

Betreft: Kaderovereenkomst van de Deutscher Orden, afdeling DOH International, met de Europese Commissie

Tussen DOH International (Deutsch-Ordens-Hospitalwerk GmbH, internationale afdeling) en de Europese Commissie werd in maart 1999 een eerste overeenkomst over een kadercontract ten bedrage van 2,95 miljoen ondertekend ter ondersteuning van hulpprogramma's in verschillende Aziatische landen. Dit werd gemeld in nummer 4/1999 van DO aktuell, het blad van de Duitse provincie van de orde. Sinds november 2000 kampt de Deutscher Orden, een publiekrechtelijk lichaam gevestigd in Weyarn/Opperbeieren), met betalingsmoeilijkheden.

1. Wat waren de inhoud en het doel van de bovengenoemde overeenkomst?

2. Aan welke voorwaarden en verplichtingen moest worden voldaan opdat deze middelen beschikbaar werden gesteld?

3. Hoeveel van deze middelen werd al uitbetaald?

4. Welke verslagen zijn er over de ervaringen met en de resultaten van het ontwikkelingswerk van DOH?

5. Zijn er bewijsstukken over de besteding van de gelden? Zo ja, welke?

6. Zijn er nog meer contracten tussen de Commissie en DOH gesloten? Zo ja, welke?

7. Wordt deze samenwerking met DOH momenteel nog voortgezet of is er al een einde aan gekomen?

Antwoord

(13 mei 2002)

Het geachte parlementslid wordt verzocht zich rechtsreeks tot de Commissie te wenden, aangezien alleen deze instelling bevoegd is deze vragen te beantwoorden.