Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0109/02 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Raad. Euro en ERM II.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0109/02 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Raad. Euro en ERM II.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0109/02 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Raad. Euro en ERM II.

Publicatieblad Nr. 229 E van 26/09/2002 blz. 0055 - 0055


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0109/02

van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Raad

(29 januari 2002)

Betreft: Euro en ERM II

Indien het Verenigd Koninkrijk zou besluiten om aan de euro mee te doen, moet het dan deelnemen aan het ERM II? Zo ja, voor hoe lang?

Antwoord

(25 juni 2002)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar: het antwoord op vraag 3180/00 die zij in 2000 over hetzelfde onderwerp heeft gesteld.