Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0388/02 van Marit Paulsen (ELDR) aan de Commissie. Nieuw controle- en sanctiesysteem op het gebied van de levensmiddelenveiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0388/02 van Marit Paulsen (ELDR) aan de Commissie. Nieuw controle- en sanctiesysteem op het gebied van de levensmiddelenveiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0388/02 van Marit Paulsen (ELDR) aan de Commissie. Nieuw controle- en sanctiesysteem op het gebied van de levensmiddelenveiligheid.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0248 - 0248


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0388/02

van Marit Paulsen (ELDR) aan de Commissie

(6 februari 2002)

Betreft: Nieuw controle- en sanctiesysteem op het gebied van de levensmiddelenveiligheid

Op 12 januari 2002 sprak Commissielid Byrne in zijn toespraak tijdens de zogenoemde Groene Week in Berlijn over een nieuwe visie op het overheidstoezicht op levensmiddelen in de EU, dat binnen enkele maanden schriftelijk zou worden gepresenteerd. Deze hervorming zou effectieve en evenredige sanctiemogelijkheden op zowel nationaal als EU-niveau omvatten. De Commissie zou ook, als aanvulling op administratieve gevolgen, de mogelijkheid overwegen straffen op te leggen en bepaalde EU-betalingen in te houden.

Kan de Commissie reeds nu bevestigen dat dit herziene en strengere toezicht betrekking heeft op de gehele levensmiddelketen vanaf de akker en de wei tot aan tafel (en dus ook op de veehouderij) in Europa? Kan de Commissie ook nader aangeven wat deze hervorming zal inhouden voor de autoriteiten die thans op Gemeenschapsniveau en in de diverse lidstaten verantwoordelijk zijn voor het toezicht?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(5 maart 2002)

In het Witboek over voedselveiligheid(1) kondigt de Commissie aan een voorstel voor een verordening betreffende officiële voedsel- en levensmiddelencontroles bij het Parlement en de Raad te zullen indienen (actie 4 in de bijlage bij het witboek). Met het voorstel waarnaar het geachte parlementslid verwijst, maakt de Commissie deze belofte waar.

Het voorstel beoogt algemene beginselen voor officiële controles vast te stellen. Doel is na te gaan of de voedsel- en levensmiddelenwetgeving volledig wordt nageleefd. Het voorstel bestrijkt daarom alle activiteiten (van boer tot bord) die onder de voedsel- en levensmiddelenwetgeving vallen, met inbegrip van de veeteelt.

In het voorstel wordt voor een holistische benadering geopteerd: de voedsel- en levensmiddelencontroles worden niet sector per sector benaderd, maar in één allesomvattend systeem geïntegreerd. Voorwaarde daarvoor is dat de controlediensten in de lidstaten nauw met elkaar in verbinding staan en hun werkzaamheden coördineren. Bovendien moeten de officiële controles door hooggekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en de controleprocedures worden gedocumenteerd.

De Commissie overweegt voorts dwangmaatregelen zowel op nationaal als communautair vlak ingeval de voedsel- en levensmiddelenwetgeving niet wordt nageleefd. De besprekingen hierover zijn nog niet afgerond.

De voorbereiding van het voorstel is al goed gevorderd. Het is de bedoeling het voorstel officieel in te dienen zodra het overleg binnen en buiten de Commissie is afgesloten.

(1) COM(1999) 719 def.