Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0424/02 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Raad. Schadevergoeding door Israël wegens vernielde EU-projecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0424/02 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Raad. Schadevergoeding door Israël wegens vernielde EU-projecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0424/02 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Raad. Schadevergoeding door Israël wegens vernielde EU-projecten.

Publicatieblad Nr. 205 E van 29/08/2002 blz. 0137 - 0137


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0424/02

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Raad

(22 februari 2002)

Betreft: Schadevergoeding door Israël wegens vernielde EU-projecten

Welke stappen denkt de Raad te nemen om Israël te bewegen tot vergoeding van de schade die werd aangericht aan door de Europese Unie gefinancierde Palestijnse projecten? Is het mogelijk om Israël er door middel van internationale sancties en handelsblokkades toe te brengen de schade die het heeft aangericht te vergoeden?

Antwoord

(21 mei 2002)

De Raad verwijst de geachte afgevaardigde naar het antwoord op schriftelijke vraag 0112/02 van Emilio Menéndez del Valle over hetzelfde onderwerp.