Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0847/02 van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie. Luchthavenbelasting.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0847/02 van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie. Luchthavenbelasting.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0847/02 van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie. Luchthavenbelasting.

Publicatieblad Nr. 277 E van 14/11/2002 blz. 0095 - 0096


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0847/02

van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie

(27 maart 2002)

Betreft: Luchthavenbelasting

De luchtvaartindustrie wordt thans in hoge mate gestroomlijnd. Welke maatregelen is de Commissie bereid te nemen om ervoor te zorgen dat nu een eerlijker belastingsysteem wordt geïntroduceerd en dat spoedig een einde wordt gemaakt aan de dubbele en drievoudige belasting op reizen via één enkele luchthaven?

Een reiziger die een vliegticket koopt en van Dublin naar Londen Heathrow reist, en vervolgens naar Belgrado, en daarna van Belgrado naar Heathrow, en daarvandaan naar Amsterdam, zal vaststellen dat hij volgens het thans geldende systeem inzake luchthavenbelasting voor elk ticket GBP 27,50 extra moet betalen. Eén en dezelfde passagier betaalt dus driemaal belasting voor wat eigenlijk een retourvlucht is.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(3 mei 2002)

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen luchthavenbelasting en luchthavengelden. De laatstgenoemde, b.v. passagiersheffingen en landingsgelden, zijn een inkomstenbron voor de luchthaven en bedoeld om de kosten van de luchthavenoperaties te dekken.

Luchthaven- of milieubelasting wordt daarentegen opgelegd door de nationale overheid en is geen bron van inkomsten voor de luchthaven, maar wordt gewoonlijk door de luchthaven geïnd voor het ministerie van Financiën. De hoogte van die belastingen en de voorwaarden op grond waarvan deze belastingen verschuldigd zijn, vormen dan ook een onderdeel van het fiscale beleid van elke lidstaat. De regels voor deze belastingen moeten echter wel in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het EG-Verdrag inzake de vrijheid van dienstverlening en met name het non-discriminatiebeginel en het evenredigheidsbeginsel.

De Commissie wenst hieraan toe te voegen dat wanneer een vliegticket een aantal coupons omvat (bijvoorbeeld voor een reis Dublin Londen Belgrado Londen Amsterdam), het gebruikelijk is dat elke coupon hetzelfde bedrag aan luchthavenbelasting- en luchthavengelden vermeldt, dat het bedrag is dat voor de gehele reis aan belastingen en gelden verschuldigd is en niet voor elk onderdeel daarvan. Het is dan ook waarschijnlijk dat de belastingen en heffingen van 27,50 GBP waar het geachte parlementslid op doelt, voor de totale reis verschuldigd waren en niet voor elke afzonderlijke vlucht.