Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1182/02 van Marco Cappato (NI) aan de Commissie. Ernstige politieke situatie op het eiland Madagaskar.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1182/02 van Marco Cappato (NI) aan de Commissie. Ernstige politieke situatie op het eiland Madagaskar.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1182/02 van Marco Cappato (NI) aan de Commissie. Ernstige politieke situatie op het eiland Madagaskar.

Publicatieblad Nr. 028 E van 06/02/2003 blz. 0079 - 0080


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1182/02

van Marco Cappato (NI) aan de Commissie

(22 april 2002)

Betreft: Ernstige politieke situatie op het eiland Madagaskar

Na de presidentsverkiezingen van 16 december 2001, die uitgeschreven werden door admiraal Didier Ratsiraka, president van Madagaskar sinds 1975, zijn uit meerdere hoeken geruchten opgedoken over mogelijke verkiezingsfraude en vervalsing van stemverslagen van de stembureaus.

De oppositiepartij heeft het Hoog Constitutioneel Gerechtshof van Madagaskar verzocht de stemverslagen officieel te controleren. Dit verzoek wordt gesteund door de OAE (Organisatie voor Afrikaanse Eenheid), terwijl de leden van de AREMA, partij van Ratsiraka, deze controle weigeren onder het voorwendsel dat deze procedure te lang zou duren.

Op 22 februari 2002 heeft de Malagassische bevolking Marc Ravalomanana tot nieuwe president van de republiek uitgeroepen. Daarop heeft admiraal Didier Ratsiraka de hoofstad van het eiland, Antananarive, belegerd door alle toegangswegen te af te zetten.

Welke politieke en diplomatieke stappen heeft de Europese Unie ondernomen om deze ernstige politieke situatie op het eiland trachten op te lossen?

Is de Commissie van plan een delegatie van Europese waarnemers ter plekke te sturen die, in samenwerking met ambtenaren van de OAE, een driepartijencommissie (EU, OAE en Malagassische politici) zou kunnen oprichten om de uitslag van de verkiezing van afgelopen december te controleren en zo de democratische legitimiteit op het Afrikaanse eiland te herstellen?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(28 mei 2002)

De Commissie volgt de gebeurtenissen in Madagaskar op de voet. Zij betreurt het geweld dat volgde op de presidentsverkiezingen van december 2001 en heeft de bemiddelingspogingen van de Organisatie voor Afrikaanse eenheid en de Verenigde Naties gesteund om de betrokken partijen aan te sporen een democratische dialoog aan te gaan en zich gematigd op te stellen.

In de verklaring van 22 april 2002 heeft de Unie haar voldoening uitgesproken over de overeenkomst die de twee kandidaten op 18 april 2002 in Dakar hebben ondertekend.

De twee kandidaten kwamen overeen een overgangsregering te vormen die voor verzoening moet zorgen en om binnen zes maanden met de hulp van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE), de Europese Unie en de Internationale Gemeenschap een referendum te organiseren wanneer er geen duidelijke overwinnaar uit de bus komt bij de hertelling van de tijdens de presidentsverkiezingen van december 2001 uitgebrachte stemmen.

De Commissie betreurt het dat, ondanks de Overeenkomst van Dakar, de confrontatie aanhoudt. Op 29 april 2002 heeft de Hoge Constitutionele Raad na hertelling van de stemmen als winnaar van de verkiezingen van december jongstleden Marc Ravalomanana aangewezen, die op 6 mei 2002 het presidentschap op zich genomen. De zittende President heeft evenwel de uitspraak van de Hoge Constitutionele Raad verworpen.

De Unie verklaarde op 8 mei 2002 er nog steeds van overtuigd te zijn dat alleen een overeenkomst tussen de partijen en een nationale verzoening de huidige crisis kunnen oplossen en dat de Overeenkomst van Dakar het geschikte kader blijft om een oplossing te bereiken.

De Europese Unie is bereid politieke en technische steun te verlenen voor de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de Overeenkomst van Dakar om de civiele vrede en de beginselen van de democratie in het land te herstellen en een politieke oplossing te vinden voor de crisis. In dit verband juicht zij het initiatief van President Wade toe om een nieuwe ontmoeting tussen de twee leiders te organiseren.

Wanneer de crisis wordt opgelost zal de Europese Unie haar programma's inzake bijstand en samenwerking kunnen voortzetten.