Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/02 van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie. Sluiting van de koekjesfabriek Fontaneda in Aguilar de Campoo (Palencia — Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/02 van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie. Sluiting van de koekjesfabriek Fontaneda in Aguilar de Campoo (Palencia — Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/02 van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie. Sluiting van de koekjesfabriek Fontaneda in Aguilar de Campoo (Palencia — Spanje).

Publicatieblad Nr. 205 E van 29/08/2002 blz. 0257 - 0258


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/02

van Alejandro Cercas (PSE) aan de Commissie

(8 mei 2002)

Betreft: Sluiting van de koekjesfabriek Fontaneda in Aguilar de Campoo (Palencia Spanje)

In Aguilar de Campoo (Palencia) is sinds 1881 een koekjesfabriek in bedrijf die welvaart heeft gebracht in een regio die onder doelstelling 1 valt en met ernstige sociaal-economische en werkgelegenheidsproblemen te kampen heeft.

Enkele dagen geleden heeft de multinational United Biscuits, de nieuwe eigenaar van de fabriek en de merknaam die op de Spaanse markt de eerste plaats bekleedt en reeds generaties lang symbool staat voor degelijkheid, de sluiting van Fontaneda aangekondigd. Deze beslissing berust op willekeur en wordt ingegeven door de tomeloze en wrede drang naar bedrijfsverplaatsing waarvan de ondernemingen uit deze regio het slachtoffer zijn.

Is de Commissie op de hoogte van dit probleem, dat reeds ernstige sociale gevolgen heeft en een bedreiging voor de openbare orde vormt, en van de initiatieven die op tafel liggen om te beletten dat deze regelrechte aanslag op de werkgelegenheid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(5 juni 2002)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op mondelinge vraag H-0312/02 van van mevrouw Rodriguez Ramos tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van Mai I 02(1).

(1) Handelingen van het Parlement (mei 2002).