Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. A1- en A2-posten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. A1- en A2-posten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. A1- en A2-posten.

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0127 - 0127


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1330/02

van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie

(8 mei 2002)

Betreft: A1- en A2-posten

De Commissie heeft op 24 april 2002 medegedeeld dat het mobiliteits-beginsel ook van toepassing zal zijn op de hoogste posten van de Commissie.

Kan de Commissie ons mededelen hoeveel A1-posten (directeur-generaal en adjunct directeur-generaal) en A2-posten (directeur) momenteel door Griekse staatsburgers worden bezet? Hoeveel van deze posten zijn er momenteel in de instellingen van de Europese Unie?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(24 juni 2002)

Er zijn momenteel (mei 2002) 62 A1-posten bij de Commissie, waarvan er twee (3,2 %) door Griekse staatsburgers worden bezet. Verder zijn er bij de Commissie momenteel 208 A2-posten, waarvan er 11 (5,3 %) door Griekse staatsburgers worden bezet.

De Commissie beschikt niet over de gevraagde informatie voor de andere instellingen, en het geachte parlementslid wordt dan ook verzocht zich rechtstreeks tot die instellingen te wenden.