Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1331/02 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Raad. De uitvoer van vis naar Polen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1331/02 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Raad. De uitvoer van vis naar Polen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1331/02 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Raad. De uitvoer van vis naar Polen.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0059 - 0060


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1331/02

van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Raad

(8 mei 2002)

Betreft: De uitvoer van vis naar Polen

De Britse visserij-industrie, en met name die van de Shetland eilanden, krijgt voor haar visproducten momenteel niet in dezelfde mate toegang tot de Poolse markt als haar Noorse tegenhanger. Er gelden nog steeds invoertarieven voor vis uit het Verenigd Koninkrijk, terwijl Noorwegen op grond van een bilaterale overeenkomst met Polen onder gunstige voorwaarden toegang krijgt tot de Poolse markt.

De Commissie heeft onlangs namens de Gemeenschap haar goedkeuring gehecht aan een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen, op grond waarvan invoertarieven op visproducten geleidelijk moeten worden afgeschaft. Kan de Raad uiteenzetten welke maatregelen zijn overeengekomen en kan hij bevestigen op welke datum deze definitief in werking zullen treden?

Antwoord

(11 november 2002)

Het geachte parlementslid verwijst naar het aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst met de Republiek Polen. De Raad besloot op 17 december 2001 op voorstel van de Commissie tot sluiting van dit protocol, zulks na afloop van de onderhandelingen met de Republiek Polen (evenals met de andere geassocieerde landen) over de liberalisering van de handel in de sector van vis en visserijproducten. Bij deze overeenkomst wordt bepaald dat de verdragsluitende partijen de rechten die zij toepassen bij de invoer van de betrokken producten vanaf de inwerkingtreding van het protocol met één derde verlagen en één jaar later nog eens met één derde. Twee jaar na de inwerkingtreding van dit protocol (of eerder indien de partijen dit overeenkomen) wordt voor de betrokken producten volledige vrijhandel toegepast.

Op 14 juni 2002 werd het Protocol met de Republiek Polen ondertekend en op 18 juni hebben de partijen elkaar in kennis gesteld van de afwikkeling van de respectieve interne procedures. Bijgevolg geldt, overeenkomstig artikel 6 van het Protocol, als datum van inwerkingtreding 1 juli 2002.