Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1661/02 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Belasting lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties en vakbonden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1661/02 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Belasting lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties en vakbonden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1661/02 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Belasting lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties en vakbonden.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0005 - 0006


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1661/02

van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie

(11 juni 2002)

Betreft: Belasting lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties en vakbonden

Zijn lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties in alle lidstaten van de belasting aftrekbaar?

Zijn lidmaatschapsgelden van vakbonden in bepaalde lidstaten van de belasting aftrekbaar?

Is de Commissie het ermee eens dat hier één lijn moet worden getrokken?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(7 oktober 2002)

De Commissie neemt aan dat deze vraag betrekking heeft op inkomstenbelasting, maar dat is helaas een terrein dat niet onder de Gemeenschapswetgeving valt.

De lidstaten kunnen weliswaar hun eigen regels vaststellen voor inkomstenbelasting, maar deze dienen wel in overeenstemming te zijn met de vier fundamentele vrijheden die in het Verdrag worden genoemd, en ook mogen de lidstaten niet discrimineren op grond van nationaliteit.

Aangezien de inkomstenbelasting niet is geharmoniseerd, stellen de lidstaten de Commissie niet routinematig op de hoogte van hun belastingregels en oefent de Commissie daarop ook geen toezicht uit. Vandaar dat de Commissie tot dusver geen informatie heeft verzameld over de fiscale behandeling van lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties of vakbonden, en zij het op dit moment ook niet nodig acht dit type van belastingaftrek op Gemeenschapsniveau te coördineren.