Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1811/02 van Nicholas Clegg (ELDR) aan de Commissie. Illegale houtkap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1811/02 van Nicholas Clegg (ELDR) aan de Commissie. Illegale houtkap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1811/02 van Nicholas Clegg (ELDR) aan de Commissie. Illegale houtkap.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0028 - 0028


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1811/02

van Nicholas Clegg (ELDR) aan de Commissie

(24 juni 2002)

Betreft: Illegale houtkap

Kan de Commissie, in het licht van de aandacht die recentelijk, in de aanloop naar de Wereldtop over duurzame ontwikkeling, is geschonken aan het probleem van de illegale houtkap en het regionaal initiatief ter handhaving van de wetgeving inzake de bosexploitatie in Azië en Afrika, alsmede gezien de voorbereidingen door de Europese Commissie van een Actieplan ter bestrijding van illegale houtkap en aanverwante illegale handel, dat eind dit jaar aan het Europees Parlement en de Raad zal worden voorgelegd, aangeven uit welke middelen de activiteiten met partnerlanden gefinancierd zullen worden?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(17 juli 2002)

De middelen voor activiteiten om houtproducerende landen bij te staan in de strijd tegen illegale houtkap en aanverwante illegale handel kunnen in beginsel uit twee bronnen komen:

- de communautaire begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor financiële, technische of economische samenwerking met het betreffende land. De prioritaire terreinen waaraan deze middelen besteed worden, worden beschreven in nationale strategiedocumenten en nationale indicatieve programma's, in samenspraak met het partnerland;

- de begrotingslijn voor tropische regenwouden en het milieu. Middelen uit hoofde van deze begrotingslijn worden besteed door middel van een open oproep tot het indienen van voorstellen. Er zijn ook enige middelen beschikbaar om de activiteiten van internationale organisaties buiten de oproep tot het indienen van voorstellen te financieren.